Den dagen då grubblerierna och de nattsvarta tankarna släpper sitt järngrepp kan inte beskrivas i ord.  Likt de regntunga skyarna genom vilka de första solstrålarna letar sig igenom och sprider ett närmast magiskt ljus. Nog är det magiskt hur de första strålarna bryter molnbarriären och lyser upp sinnet.

Den dagen då tillvaron inte längre känns glädjelös.

Den dagen då det nattsvarta jagas på flykten av ljuset.

Den dagen då de oöverstigliga hindren omvandlas till utmaningar.

Den dagen då man åter orkar ta sig an vardagens bestyr igen.

Den dagen då de små vardagliga glädjeämnena återigen får en betydelse.

Den dagen då leendet når upp till ögonen själens speglar.

Den dagen då de mörka molnen åter skingras.

Jag undrar om ni precis som jag har upplevt livet som ett oändligt ogästvänligt landskap. Skuldkänslor och nattsvarta tankar har färgat mitt vardagliga liv och livet har känts meningslöstNi har kanske delat den grå vardagen då alla uppmuntrande ord formligen ter sig som förolämpningar. De personliga tillkortakommanden känns som oöverstigliga hinder och livets små förtretligheter formligen växer sig till stora berg. Du känner dig minst lika eländig som daggmask på en fiskekrok. 

För att inte tala om att alla andra människors liv ter sig som bekymmerslösa i jämförelse med ditt. De få solglimtar som lyckas leta sig in drunknar i det mörka molnet bestående av grämelse och självömkan som omger dig. De egna förvridna negativa verklighetsbilderna utvecklas sålunda till en självuppfyllande profetia. Dock finns det människor som ger oss styrka och redskapen att omtolka den  annars så dystra tillvaron och hjälper dig att neutralisera dina negativa associationer.

De som stöttar och outtröttligt lyssnar till din dystra monologer.

Gradvis släpper de mörka molnen igenom de första ljusstrålarna. På ett nästan magiskt vis förvandlas gradvis den värld du lever i till en ljusare plats. Det är en fråga om förhållandet mellan påfrestningar och den egna sårbarheten. Således är det en kombination av den nedärvda och förvärvade motståndskraften mot yttre påfrestningar. Vardagliga psykosociala påfrestningar såsom sömnbrist, stress kan både förorsaka och underhålla en depression, separationer och andra svåra livshändelser.

Dock kan depressionen även kopplas till en nedsatt biologisk sårbarhet i form av en nedsatt produktion av så kallade monoaminer, det vill säga ämnena som serotonin, noradrenalin och dopamin i centrala nervsystemet. Man kan beskriva insjuknandet i form av moln som fördunklar tillvaron på ett liknande sätt som när solen skuggas av mörka tunga regnmoln. Likt himlen som förmörkas av moln förmörkas tillvaron omkring än själv och tungsinnet sprider sig som ett gift.

Kirsten Dunst beskriver sin depression med orden:Jag vet hur det känns att förlora sig själv och inte längre veta vad som är rätt och fel”. Men hon är långt ifrån ensam om att ha drabbats av depression. Andra kända personer som har drabbats av en depression är Celine Dion, Jim Carrey och Beyoncé

Efter regn kommer det solsken kan således ses som en metafor för ett tillfrisknande från en depression. Den beskriver det ogenomträngliga mörka molnen som hopar sig kring den deprimerade individen.