Hur många gånger har du satt upp ett mål och sedan tappat motivationen under vägen? Kanske har du försökt att komma igång med träningen igen? Eller för femtioelfte gången gjort ett krafttag för att gå ner i vikt? Jag tror att många känner igen sig i scenariot att det inte är så enkelt alla gånger.

Att ta sin idé från tanke till en handling är både utvecklande och utmanade för oss som människor. Grejen med att nå sina mål är att vi behöver ha en vattentät plan och jobba med små steg för att ta oss dit. Det fina med att börja jobba mot en förändring är också att du väljer att ta rodret till ditt eget liv och har all möjlighet att bestämma åt vilket håll skutan ska segla. För att nå ditt mål behöver du se till att vara kaptenen på resan och inte bara resenär! Och dom verktygen du behöver ska vi gå igenom här.

Hitta ditt varför
Du behöver hitta ett tydligt “varför”. Det vill säga vad som kommer att driva dig till att fortsätta jobba mot ditt mål även när båten börjar gunga. När motivationen börjar svaja beror det ofta på att vi glömmer vad syftet med förändringen är. Fundera på, vad skulle få just dig att kämpa vidare för att uppnå målet? Om du kan hitta ett tydligt “varför” kommer det att göra vägen mot målet tydligare och lättare att uppnå.

En av mina första klienter jag hade som tränare hade ett väldigt tydligt och förankrat varför. Hans mål med att komma igång med träningen och förbättra sin hälsa var att han skulle vara tillräckligt frisk och pigg för att orka leka med sina barnbarn. Varje gång han kände att han ville hoppa över ett träningspass så plockade han fram den känslan. På så sätt hittade han sitt fokus igen.

Bestäm dig
Två viktiga frågor att ställa till dig själv är: Hur mycket är mina mål värda för mig? Är jag beredd på att kämpa för mitt mål? För sanningen är att det finns inga genvägar för att lyckas. Det kommer krävas vissa uppoffringar och hårt arbete. Ställ in dig på det. Min klient som nämndes här förut behövde dra ner på sitt sockerintag då han låg i gränslandet för diabetes. Att välja något annat än en kaka vid eftermiddagsfikat varje dag var varken roligt eller bekvämt alla gånger för honom. Men han genomför det ändå just för att jag har bestämt mig. När man väl har kommit till beslutet att man vill jobba mot sitt mål och att en förändring ska ske, vad är då nästa steg?

Inspirerande målbild
Skapa inspirerande målbild, detta kan man göra med visualisering. Om ett halvår, vart ser du dig då? Hur känner du dig? Hur skulle det ha påverkat dig att uppnå ditt mål? Skriv ner alla posetiva saker du har att vinna på att göra förändringen som innebär att du jobbar mot dit mål. Spara dina anteckningar och plocka fram dom som en påminnelse till dig själv när resan känns tuff.

Skapa din handlingsplan
Nu när du har hittat ditt varför, bestämt dig för en förändring och skapat en inspirerande målbild är det dags att skapa en handlingsplan. Den kommer att vara ett stöd för dig att göra resan enklare att genomföra. Ju mer specifik du kan vara desto bättre! De tre viktigaste punkterna jag tycker man ska ha med i sin handlingsplan är:

  1. När: Jag gör det vid dessa tillfällen. Boka in dina träningspass i din kalender.
  2. Resurser: De här resurserna behöver jag. Pengar, material/utrustning, kunskap, andra resurser.
  3. Stöd: När det känns svårt eller jag behöver bolla med någon tar jag hjälp av person X. Det kan vara din PT, en kollega, din partner eller någon annan som kan pusha dig i rätt riktning.

SMART’a mål för framgång 
Nästa steg är att se till att ditt mål är SMART, det vill säga: Specifikt. Mätbart. Accepterat. Realistiskt. Tidsbundet, Accepterat. Metoden går ut på att få målet att bli ännu tydligare och mer avgränsat. Skriv upp följande “Mitt SMARTA mål är”:

  • Specifikt. Målet ska vara så konkret som möjligt. Ett specifikt mål är: ”jag vill gå ner 10 kg på 5 månader”. Det räcker inte med ”jag vill gå ner i vikt”.
  • Mätbart. Det ska kunna gå att kontrollera uppfyllelsen och se att man nått målet. Ex genom förbättrade hälsovärden, bättre livskvalité ect. Fundera på hur du kan mäta ditt mål.
  • Accepterat. Det vill säga något du verkligen vill uppnå. Är du osäker gå tillbaka till punkten Bestäm dig.
  • Realistiskt. det måste vara möjligt att nå sitt mål. Är det rimligt att få tillbaka den kropp man hade i tonåren innan en graviditet? Eller är det mer sunt att sträva efter att förbättra de förutsättningar man har i dagsläget?
  • Tidsbestämt. För att ha kontroll över målarbetet behövs vi precis som i alla andra projekt ha en deadline. Ett slutdatum när målet ska vara uppfyllt är viktigt för att det inte ska bli ett luddigt mål som man kan skjuta upp. För vissa blir denna punkten enkel. Ex om du har ett lopp du ska springa, där finns det en planerad dag och en starttid. Hitta din deadline och igen, se till att vara realistisk!

Små prestationer ger stora förändringar
Förändringen sker i de små sakerna vi gör varje dag. Det ska inte underskattas! Det är alltid bättre att träna 15 minuter om man har bråttom än att hoppa över passet alls. Kanske blev lunchen katastrof? Fine! Du har fortfarande möjligheten att äta bra mat resten av dagen. Se också till att vara schysst mot dig själv och gör en eller två saker i taget. Det vanligaste felet många gör är att man sätter upp allt för många mål på en gång. Flera av mina nya klienter kommer in och vill göra allt på en gång! Vanligt senario: personen vill både bygga mer muskler, gå ner i fettvikt, bli snabbare i löpspåret och få bukt med en IBS mage. Här brukar jag ställa frågan vilket av dessa mål som är viktigast. Man behöver ha en prioriteringslista annars är risken att det blir rörigt och för mycket att mäkta med. Så, satsa på ett eller två mål i början och sätt tänderna i de andra delarna sen.

Hitta dina styrkor
Vi har alla styrkor och svagheter och det jag märker att många gör är att fokuset lätt hamnar på det vi inte klarar av, det vi är dåliga på eller det vi är rädda för. Det är förvisso bra att ha klart för sig vad man behöver jobba på men man ska inte underskatta att plocka fram sina starka kort! Är du kanske en fena på planering och struktur? Använd detta till din fördel när du skapar din handlingsplan! Eller är du begåvad med ett pannbenet av stål? Sätt gasen i botten och kör när planen är lagd! Jag ser alltid till att lyfta fram de saker som mina klienter gör bra, det får oss att bli starkare som människor och gör det lättare att jobba med våra utvecklingsområden.

Räkna med motgångar
Det kommer att hända saker som gör att du tappar modet och lusten. Och det är okej. Många gånger så kommer du att ta två steg fram och ett tillbaka, så länge du håller dig på banan är det ingen fara. Vi människor är ofta väldigt bra på att prata oss själva ur ett mål, vi kan hitta alla möjliga olika anledningar till att målet inte går att genomföra när det känns jobbigt. Livet är fullt av oförutsedda händelser och dessa är svåra att planera för. Det behöver inte betyda att du gjort något fel, eller att det är ett tecken på att du ska ge upp. Snarare tvärt om! Det är i motgångarna som våra nya färdigheter sätts på prov. Ge inte upp i den här fasen, klarar du dig igenom det här så lovar jag att du kommer att vara ett steg närmre att nå ditt mål.

Och just det! Hur gick det då för min klient som ville förbättra sin hälsa? Han väger idag 15 kg mindre, har toppenvärden och är en pigg och glad morfar full av energi för att leka med sina barnbarn. Så kan han kan ni! Eller som Gunde Svan säger “ingenting är omöjligt!”.

Lycka till! /@pt_jennyromare

Vill du också ha hjälp på vägen att nå dina mål? Hela juni månad har jag 15% rabatt på alla tjänster rörande kost och nutrition, och du som mammahjärtat läsare har möjligheten att få det med en extrarabatt.

Uppge #mammahjärtat25 så får du 25% rabatt på ditt köp hos mig. Gäller hela juni månad. Bokning via jennyromare.com.