Alla verksamma, alla nuvarande och blivande sponsorer och alla som vill stödja Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat – För ensamståendes hälsa välmående och personlig utveckling i dess verksamhet att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål: Öka kunskapen och sprida information om ensamståendes hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier till vetenskaplig forskning, dels stötta initiativ som bedrivs i linje med stiftelsens ändamål, dels sprida information om ensamståendes hälsa i egen regi.

Stiftelsen bildas genom detta upprop som nu tillkännages här. Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter i anledning av uppropet skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsen bestämda och varaktiga ändamål i detta förordnande. 

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta ca en till tre månader innan vi får ett registreringsbevis med organisationsnummer. 

Stiftelsen kommer ligga under Länsstyrelsens tillsyn. 

Har ni frågor kan ni kontakta oss på info@mammahjartat.se eller läsa mer på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/Pages/registrering.aspx.

Stiftelsen kommer snarast möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara ansöka om ett sk. 90 konto, ett kontrollkonto hos Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI).

Stockholm den 19/6 2018.

Blogg