Hur ser din tidsbudget ut?

Hur ser din tidsbudget ut?

Har du ett rimligt mål kopplat till vad du vill åstadkomna med din träning? Eller lever du dig tillbaka till bättre tider då du hade bättre resurser för att åstadkomma målet? Då du kanske hade en bättre tidsbudget?   Jag hade ett samtal här om dagen med en kund...