Har du ett rimligt mål kopplat till vad du vill åstadkomna med din träning? Eller lever du dig tillbaka till bättre tider då du hade bättre resurser för att åstadkomma målet? Då du kanske hade en bättre tidsbudget?

 

Jag hade ett samtal här om dagen med en kund om just detta. Hur lätt det är att vi alltid lägger ribban utefter den period i livet då vi var som mest vältränade, då vi tränade som mest och åt ”perfekt”. Det vi diskuterade då var hur otroligt viktigt det är att anpassa sitt mål efter vart vi är IDAG.

 

Livet har olika skeden i livet och det innebär också att det många gånger även påverkar våra förutsättningar. Under tiden man studerar har exempelvis många mer tid att lägga på sin träning. Ofta kan vi styra våra tid mer fritt, man har inte lika mycket utgifter än och kanske inte heller familj och barn. Om man några år senare vill komma igång med sin träningen igen, men nu har du istället ett fast jobb, barn att hämta på förskolan och ett hem att ta hand om. Då kommer förmodligen din tidsbudget att se annorlunda ut än när du var student.

 

Det jag många gånger märker hos kunder är att många har målsättningen att komma tillbaka till där dom var förut, ex innan barn/jobb/villa. Men man tänker inte på det vi lyfter nu, att möjligheten med tiden är inte densamma.

 

Att istället fundera över ”hur ser mina möjligheter ut idag” gör att du får en målbild som är mer realistisk med din nuvarande livssituation.

 

Fundera över:

  • Hur ser min tidsbudget för träning ut just nu?
  • Hur såg min tidsbudget för träning ut för 5 år sedan?

 

Besök mig gärna på jennyromare.com och @pt_jennyromare