Alla verksamma, alla nuvarande och blivande sponsorer och alla som vill stödja Insamlingsstiftelsen Mammahjärtat – För ensamstående föräldrars hälsa, välmående och personliga utveckling i dess verksamhet att såsom självständig stiftelse hjälpa ensamstående föräldrar så långt resurserna tillåter, dels driva projekt som syftar till att förbättra livsvillkoren för mammor som lever i fattigdom och utsatthet, dels genom utbildning, opinionsbildning samt kunskap och informationsspridning, dels genom förebyggande och hälsofrämjande arbete för att förändra de normer och värderingar som i dag påverkar främst ensamståendes psykiska och fysiska hälsa, dels genom att bedriva stöd samt hjälpverksamhet, dels främja vård av ensamstående som drabbats av stress och utbrändhet, främja forskning kring utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar där ensamstående som målgrupp är i fokus.

Stiftelsen skall stödja projekt som jobbar för att förbättra ensamståendes livskvalité, dels genom att erbjuda Kris- och samtalsstöd, dels erbjuda begravningshjälp, dels skall stiftelsen verka för att introducera personlig utveckling för målgruppen genom workshops, fysiska aktiviteter, föreläsningar och seminarium och i projektform, dels genom samarbeten med företag samt andra verksamheter som kan hjälpa stiftelsen att uppnå sitt ändamål.

Stiftelsen bildas genom detta upprop som nu tillkännages här. Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter i anledning av uppropet skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsen bestämda och varaktiga ändamål i förordnande.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta ca en till tre månader innan vi får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Stiftelsen kommer ligga under Länsstyrelsens tillsyn.

Har ni frågor kan ni kontakta oss på info@mammahjartat.se eller läsa mer på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se.

Stockholm den 18/5 2020 Lucy Sonberg