Matevent 20/1 – Supportergäst

250,00 kr

 

Biljetten gäller för entré (1 person) till buffén på mateventet den 20 januari.

Kategori:

Beskrivning

 

TID OCH PLATS

Hitta hit
Hyrstudion
Ranhammarsvägen 20 F
168 67 Bromma
Betalparkering på gården
Ingång F. Tvärbanans station Norra Ulvsunda ligger 100 meter från studion.
Tid
20 januari 2018. Tid meddelas senare.
Kontakt vid frågor
Lucy Sonberg 0760534276

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP

Allmänt
Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till Mammahjärtat.

Villkor för köp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Kunden skriva ut sin biljett och tar med sig den till eventet. Ditt kvitto är din biljett.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk. Biljetter som köpes via vår webbshop är inte personliga om det inte specificerats av Mammahjärtat. Vanligtvis kan de överlåtas till en bekant eller vän utan problem.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Mammahjärtat. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återbetalning av köp biljetter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Mammahjärtat sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.